Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet mindre förvaltningsenhet inom ett slottsfogdedöme, vanligen bestående av ett eller ett par härader. Landsfogdedömet förestods av landsfogden.

Finsk beskrivning

maavoutikunta

Linnavoutikunnan alainen pieni hallintoyksikkö 1500-luvulla, koostui tavallisesti parista kihlakunnasta. Alueen esimiehenä toimi maavouti.

Källor

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 25.

Andra språk

Dåtida finska maavoutikunta

Tid