Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av varje helskatt som uppbars av bolmännen i Savolax på 1500-talet och som de till en del fick behålla, medan resten fördelades mellan kronan och länsmannen som genom bolmansräntan fick ersättning för sin skyldighet att fyra gånger om året hysa slottsfogden och landsfogden samt lagmannen en gång.

Finsk beskrivning

lukumiehenvero*, neljännesmiehenvero

Se osa neljännesmiehen kantamista veroista, jonka hän sai pitää vastineeksi työstään, loppujen mennessä kruunulle sekä nimismiehen palkkioon.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Seppälä, Suvianna , Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609 , 125 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 , 257. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/46918/diss2009seppala.pdf?sequence=1

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk