Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som erlades av varje fjärding i Tavastland på 1500-talet. I skatten ingick en mängd naturaprodukter som bl.a. råg, korn, fisk, havre, smör och humle.

Finsk beskrivning

verokuntamiehenvero*, neljännesmiehenvero

1500-luvulla Hämeessä käytössä ollut vero, jota maksettiin neljänneskunnittain. Veroon kuului erilaisia luonnontuotteita.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Seppälä, Suvianna , Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609 , 125 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 , 257. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/46918/diss2009seppala.pdf?sequence=1

Andra språk

Inga termer på andra språk