Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1600-talet om av kronofogde och häradsskrivare för beskattningen utförd hemmans- och folkräkning, mellan 1794 och 1819 också benämning på själva uppbörden (av jordeboksräntan och andra persedelräntor) och de räkenskaper som uppstod i samband med dylik räkning och uppbörd.

Finsk beskrivning

veronkanto, verovelvollisten laskenta

1600-luvulta lähtien kruununvoudin ja kihlakunnankirjurin suorittama tilojen ja väestönlaskenta veronkantoa varten. Vuosina 1794–1819 niitystä käytettiin myös itse veronkannosta ja sen yhteydestä syntyvästä kirjapidosta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 873.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 54.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska veronkanto, veronluku; veronmaksu