Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordenhetsområde för kulten, rättsskipningen, förvaltningen och krigsväsendet i de uppländska folklanden. Hundaret var indelat i kvotdelar: hälfter, fjärdingar och åttingar. Det fanns också identitet mellan hundare och tolft. Normala åttingsindelade hundaren bestod av åtta tolfter. Enligt Upplandslagen skulle det i varje hundare finnas en hundarekyrka. Laga ledung var fyra skepp av varje hundare och ledungsdistriktet utrustade 96 vigermän samt fyra styrmän. I varje uppländskt hundare fanns också en huvudort, Tuna, där kult- och tingsplatsen var belägen. I början av medeltiden låg i allmänhet husabyn nära tunaorten.

Finsk beskrivning

hundari; uskonnollinen, hallinnollinen ja sotilaallinen alueyksikkö Upplannin vanhassa lakikäytännössä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

hundari