Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på statsrättslig urkund som stadfäste undersåtarnas fri- och rättigheter.

Finsk beskrivning

majesteettikirja

hallitsijan nimissä julkaistu asiakirja, jossa määriteltiin alamaisten vapaudet ja oikeudet

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , V: 1651 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid