Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid hovet anställd vaktmästare i bevakningsuppgifter som gällde hovfolket och hovbetjäningen, inte själva slottet. År 1729 fanns en hovvaktmästare upptagen på hovstaten.

Finsk beskrivning

hovin vahtimestari

Källor

Tidigmoderna konkurser. Stockholms magistrat och rådhusrätt 1687–1849 (databas) , Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet . http://www.tidigmodernakonkurser.se/

Andra språk

Dåtida finska hovivahtimestari