Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning på en apotekare som försåg flottan med läkemedel. Amiralitetsapotekaren hade Kungl. Maj:ts fullmakt på tjänsten och lön på flottans stat. Den första amiralitetsapotekaren tillsattes 1655 i Stockholm och den första i Karlskrona 1676. Till amiralitetsapotekarens uppgifter hörde bl.a. att inventera läkemedelsförråden på kronans fartyg som gick till sjöss. Fr.o.m. 1700 hade amiralitetsapotekaren ensamrätt att förse amiralitetet med läkemedel.

Finsk beskrivning

amiraliteetin apteekkari

Laivastolle lääkkeitä valmistanut apteekkari.

Källor

Skoglund, Hans Gösta , Amiralitetsapoteket Göta Lejon i Karlskrona : en återblick , Stockholm: Apotekarsocietetens förlag 1975 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/