Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av fyra avdelningar inom amiralitetskammarverket. Kontoret grundades 1691 och befattade sig med flottans artilleri och ammunition.

Finsk beskrivning

amiraliteetin tykistökonttori

Yksi amiraliteetin kamarijärjestelmän neljästä osastosta.

Källor

Starbäck, C. Georg & P. O. Bäckström , Berättelser ur Svenska historien I–XI , Ny reviderad uppl. , Stockholm: F. & G. Beijers Förlag 1885–1886 , VII: 814. http://runeberg.org/sverhist/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Amiralitets Värfs- och Artillerie Contoret