Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagfaren ledamot av svenska amiralitetsrätten.

Finsk beskrivning

amiraliteetinauditööri

amiraliteetin sotatuomari; Ruotsin amiraliteettioikeuden lainoppinut jäsen.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 31 (auditör).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare