Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Huvudbyggnad för amiralitetet på Skeppsholmen i Stockholm. Huset stod klart 1650. Det inrymde amiralitetets kansli och sammanträdessal samt på översta våningen segelmagasin. Efter att flottan flyttade 1680 till Karlskrona blev Amiralitetshuset ett arkiv.

Finsk beskrivning

Amiraliteetin talo (Tukholma)

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/