Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kassa instiftad 1739, ur vilken kostnaderna för inkvartering av amiralitetet bekostades. Ett amiralitetsinkvarteringskassekontor skötte utbetalningarna och redovisningen av dem.

Finsk beskrivning

amiraliteetin majoituskassa

Vuonna 1739 perustettu kassa, jonka tehtävänä oli hoitaa amiraliteetin majoituksesta hoituvat kustannukset.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 732.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/