Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet de till amiralitetet anslagna medlen. Från 1696 var amiralitetsstat också en sammanfattande benämning på officerare, tjänstemän och manskap vid flottan.

Finsk beskrivning

amiraliteetin menosääntö, virkakunta (1600-luku)

laivaston upseeristo, virkamiehet ja miehistö (1696 eteenpäin)

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/