Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordförande för amiralitetskonsistorium i Karlskrona och högsta ledare över de till amiralitetet hörande församlingarna, som 1644–1826 utgjorde ett speciellt stift inom svenska kyrkan. En amiralitetssuperintendent utnämndes första gången 1682 av Karl XI och skulle tillika vara kyrkoherde i Karlskrona storkyrkoförsamling. Han kallades stundom också pastor primarius. Tjänsten indrogs 1826 när konsistoriet införlivades med Lunds stift.

Finsk beskrivning

amiraliteetin yli-intendentti*

Amiraliteetin alaisuuteen kuuluvien seurakuntien ylin johtaja.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 116.

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/