Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utbildningsanstalt för att avhjälpa bristen på officerare i Savolax och Karelen. Verksamheten inleddes i Kuopio 1780, och året därpå flyttades skolan till Haapaniemi i Rantasalmi. År 1791 erhöll skolan namnet Haapaniemi krigsskola. Vid krigsutbrottet 1808 avslutades verksamheten. År 1812 återupptogs verksamheten under namnet Topografiska kåren på Haapaniemi.

Finsk beskrivning

Haapaniemen sotakoulu

1780 Kuopiossa toimintansa aloittanut upseerikoulu, joka siirrettiin 1781 Rantasalmelle Haapaniemen tilalle.

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , II. 1702 (Haapaniemi). http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1779–1792

Synonymer

Krigsskolan i Haapaniemi