Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet förekommande inofficiell titel för underordnad tjänsteman vid kameralt verk eller kameral avdelning vid ämbetsverk, i allmänhet motsvarande kammarförvant.

Finsk beskrivning

kamarinhoitaja*

kameraalisen viraston tai osaston virkamies

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/