Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverks skrivpapper av visst format som användes för renskrift av koncept. Kanslipappret skulle från 1660 vara stämplat. Under 1600-talet var kanslipapper också en benämning på kanslihandlingar.

Finsk beskrivning

kansliapaperi*

viraston tietynlainen kirjoituspaperi, jota käytettiin puhtaaksikirjoitettaessa asiakirjoja (vuodesta 1660 leimapaperi)

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk