Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Funktionär eller befattningshavare i vissa pastorat, omnämnda under 1600-talet och på 1800-talet. Kyrkoskrivaren biträdde prästen vid skrivgöromålen och förde kyrkans räkenskaper. Troligen förekom inte kyrkoskrivare i Finland under svenska tiden. Däremot omnämns en församlingsskrivare i Pidisjärvi år 1867.

Finsk beskrivning

kirkonkirjuri

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska seurakunnan kirjuri