Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Soldat i lätt kavallerikår som uppställdes i Finland 1789.

Finsk beskrivning

henkivartiokasakka*

Suomessa 1789 perustetun kevytratsuväkiosaston sotamies

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk