Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för konungens kusk under 1600- och 1700-talet, eventuellt ända in på 1800-talet.

Finsk beskrivning

kuninkaan henkiajuri*

kuninkaan henkilökohtainen kuski 1600- ja 1700-luvuilla, ehkä myös 1800-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600–1700-tal
ev. 1809 (Finland)