Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det livländska donationskontorets vid Reduktionsdeputationen viktigaste uppgift sedan 1688 bestod av remitterade reduktionsärenden rörande gods i de erövrade provinserna. Kontoret blev till ett reduktionskontor, speciellt för rikets utländska provinser: Estland, Livland, Ösel, Ingermanland, Pommern och Bremen-Verden. Vid sidan av att sköta de löpande reduktionsärendena skulle kontoret även upprätta generaljordeböcker över de reducerade godsen i rikets utländska provinser. Livländska donationskontoret införlivades 1746 med Köpegodskontoret.

Finsk beskrivning

Liivinmaan lahjoitusmaakonttori*; reduktiovaliokunnan yhteydessä toiminut elin

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk