Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollektör som auktoriserats att tillhandahålla allmänheten lotterisedlar i nummerlotteriet.

Finsk beskrivning

numeroarpojen myyjä*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal
1800-tal

1700–1809 (Finland)