Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på soldat (eller annan militärperson) som tillhörde indelt eller värvat manskap och som i denna egenskap hade ett nummer inom kompani eller skvadron.

Finsk beskrivning

rivimies

värvätyn tai ruotukomppanian sotilas, jolla oli oma tunnusnumeronsa komppaniassa

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 223.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 514.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/