Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som skötte kontrollen av en offentlig institutions (eller ett företags) material(gård).

Finsk beskrivning

materiaalikontrollööri, materiaalintarkastaja

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 192.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/