Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kroppslig straffrätt.

Finsk beskrivning

maallinen miekka*

Ruumiilliset rangaistukset käsittävä rikosoikeus.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 6.

Andra språk

Inga termer på andra språk