Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär tjänsteman som under 1700-talet hade ansvaret för ett truppförbands livsmedelsförsörjning.

Finsk beskrivning

elintarvikekomissaari*

Joukko-osaston elintarvikehuollosta vastannut puolisotilaallinen virkamies.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk