Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under militära indelningsverkets tid, penningmedel som erlades av rotebönder för manskapets uniformer vid ett regemente.

Finsk beskrivning

rykmentinvaatetusmaksu*

Ruoduilta rykmentin vaatetusta varten kerätty maksu.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk