Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på person som innehade statligt ämbete eller tjänst (till exempel befäl eller civil militär befälhavare) inom ett regemente.

Finsk beskrivning

rykmenttivirkailija*

rykmentin virkakuntaan kuuluva henkilö

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 226.

Andra språk

Inga termer på andra språk