Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Större laggkärl, vanligen använt för våta varor. Det motsvarade ungefär 70 till 90 kannor, eller 183 till 235 liter. Sedan 1774 ett våtvarumått i tulltaxan.

Finsk beskrivning

häränpää

Suurehko kimpiastia, käytettiin nestemäisten materiaalien säilytykseen. Vastasi kooltaan n. 70–90 kannua eli 183–235 litraa. Vuodesta 1774 lähtien tilavuusmitta nesteille tullihinnastossa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk