Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroinrättning inom den svenska flottan åren 1685–1939 med uppgift att värva, fostra och utbilda unga pojkar i sjömanskap. Kåren bestod av eleverna i skeppsgosseskolan. Den lägsta antagningsåldern för skeppsgossekåren var fram till mitten av 1800-talet 8 år.

Finsk beskrivning

laivapoikien oppilaitos*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/