Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Statskontoret som upprättade riksbudgeten (riksstaten).

Finsk beskrivning

valtiokomissaari

Valtiokonttorin virkamies, joka laati valtionbudjetin

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 333.