Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet förekommande benämning på av lantmätare och synenämnd förrättad i godo uppgjord ägosyn.

Finsk beskrivning

sovintokatselmus*

Källor

Almquist, Jan Eric , Skogskommissionerna under det karolinska enväldet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 495–588 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 601.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 345 (sämjo-).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

sämjosyn