Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gräns som baserar sig på urgammal hävd utan skriftlig dokumentation. Sämjeråar utgjorde ett problem vid verkställandet av storskifte och inrättandet av nya hemman på kronans mark.

Finsk beskrivning

sovintoraja

Raja, joka perustuu ikivanhaan traditioon ilman kirjallista dokumentaatiota. Muodosti ongelman isojaon sekä uusien kruununtilojen perustamisen yhteydessä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 350.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska sovintoraja

Synonymer

sämjorå