Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under storskiftet upprättad karta över den odlingsbara jorden och dess natur samt skogens och skifteslagets gränser.

Finsk beskrivning

isojakokartta

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 87–89.

Rantatupa, Heikki , Historialliset kartat. Pitäjänkartat , Jyväskylän Yliopisto . http://www.vanhakartta.fi

Andra språk

Dåtida finska isojakokartta