Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600–1700-talet förekommande allmän benämning på karta, grundritning.

Finsk beskrivning

geometrinen piirros

kartta, pohjapiirros

Källor

Cserhalmi, Niklas , Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap , Stockholm: Sveriges hembygdsförbund 1998 , 18.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600–1700-tal