Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Urgammal skatteenhet i Finland som betecknade ett plöjningsredskap, en plog, och avsåg full skatt motsvarande det som kunde tas ut från ett normalhemman, kallat ett helkrokshemman. Under Gustav Vasas tid (1623–1560) var enheten i bruk endast i Övre Satakunta och i Tavastland. Den har i forskningen fått namnet krok efter den i urkunderna använda svenska benämningen.

Finsk beskrivning

aatra

koukku, ikivanha suomalainen veroyksikkö; yksi koukku vastasi verossa suunnilleen sitä määrää, jonka normaalikokoinen tila kykeni maksamaan veroa kruunulle. Tällaista tilaa nimitettiin myös täyden koukun tilaksi.

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 67, 75.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

medeltiden
1500-tal

(1290-tal)
dokumenterad 1334–1500-tal

Se vidare