Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nyttjande i ordning som fastställdes genom lottdragning av samfälld äng som var skiftad i bestående lotter och utmärkt med varaktiga råmärken. Åraskifte var den yngsta och mest utvecklade formen av nyttjande av samfälld äng.

Finsk beskrivning

vuoronautinta

niityn vuorottainen käyttö arpomalla

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 26.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 28, 66.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare