Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling av för allmogens kyrkobesök avsedda boningshus, bodar och stall som var uppförda i omedelbar närhet till sockenkyrkan. Allmänt: hela det vid kyrkan liggande samhället.

Finsk beskrivning

kirkkokiinteistöt*

kirkon lähellä asunut yhteisö

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk