Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningar som samlades in i en kyrkas kollektbössa i de områden där den kallades för kyrkstock. Benämningen torde inte ha förekommit i Finland.

Finsk beskrivning

kolehtitukkivarat*

kirkon kolehtiarkkuun (joillain alueilla tukki) kerätyt varat

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600–1700-tal