Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som utgick till prästerna i Nyslotts län under 1500-talet.

Finsk beskrivning

kirkon jousivero*

Savonlinnan läänissä papeille maksettu vero 1500-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bågepenningar
bågskatt
kyrkobågpenningar