Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500- och i början av 1600-talet förekommande benämning på kyrkans styrelse eller ledning; kyrkostyrelse.

Finsk beskrivning

kirkkohallitus*

kirkon johdosta käytetty nimitys 1500–1600

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk