Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pension som utbetalades till stiftsfröken.

Finsk beskrivning

aatelisneitojen eläke

aatelisneitojen eläkesäätiön maksama eläke

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid