Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till ett stift eller en stiftsskola knutet (vetenskapligt) bibliotek. Stiftsbibliotek började förekomma under från 1788 och utgör grunden till de svenska landsbiblioteken.

Finsk beskrivning

hiippakunnan kirjasto

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska hiippakuntakirjasto

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1788–1809 (Finland)