Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet förekommande benämning på domkapitel.

Finsk beskrivning

hiippakuntakapituli

tuomiokapitulin nimitys 1600-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk