Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet förekommande samlande benämning på prästerna i ett stift.

Finsk beskrivning

hiippakunnanpappi

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk