Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bok som är tryckt före 1500 och som därmed härstammar från boktryckarkonstens första tid.

Finsk beskrivning

inkunaabelim, kehtokirja; ennen vuotta 1500 painettu kirja

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk