Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiell benämning på kyrka i ett pastorat, vars kyrkoherde var kontraktsprost. Prostkyrkorna visiterades med jämna mellanrum av biskopen.

Finsk beskrivning

rovastikirkko

Kirkko, jonka kirkkoherrana toimi rovasti.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare