Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär beteckning under 1500-talet. Underrotmästaren var chef för de övriga nio männen i en underrot.

Finsk beskrivning

aliruotumestari*

sotilasyksikkö aliruodun johtaja 1500-luvulla

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 407.

Andra språk

Inga termer på andra språk