Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Att med ett sigill tillsluta ett dokument eller ett annat föremål. På ett förseglat brev är sigillet fästat över det hopvikta papprets bägge kanter.

Finsk beskrivning

sinetöidä, sulkea sinetillä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk