Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppsyningsman i en viss del av en församling eller inom en kyrkrote. Församlingsäldste övervakade kyrkotukten och verkställde de beslut som kyrkorådet hade fattat i frågan. De valdes på fyra år av kyrkostämman eller i samband med ett läsförhör.

Finsk beskrivning

seurakunnan vanhin, kirkonvanhin

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869 (kyrkolag): nr 30: § 347: 89.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VIII (1816): 1151 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Grekiska presbyteros

Synonymer

kyrkans äldste